Tüketici güven endeksi 57,3'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında, geçen aya göre yüzde 2,7 düşerek ocak ayındaki 58,8 düzeyinden 57,3'e geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocak ayında 79,5 düzeyindeyken, şubat ayında yüzde 3,4 azalarak 76,8'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ocak ayında 77,4 düzeyindeyken, şubat ayında yüzde 1,9 azalarak 75,9'a düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi ocak ayındaki 56,8'den, şubat ayında yüzde 5,3 azalarak 53,8'e düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise, ocak ayındaki 21,6 düzeyinden, şubat ayında yüzde 4,2 artarak 22,5'e çıktı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor.

Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor.

ETİKETLER

Editörün Seçimi