Hayvan otlatmak artık ücretli: Büyükbaş 10 lira, küçükbaş 2,25 lira

Kırklareli Valiliği, kent genelinde yeni düzenlemeler açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mera Otlatma Planı başlıklı genelge ile kent genelinde otlakların kullanımına yönelik kısıtlamalar getirdi.

Valilik genelgesini Mera Kanununa dayandırdı. Bu kanunun 26’ncı maddesinde yer alan “Mera, yaylak ve kışlaklardan komisyonca tespit edilecek otlatma haklarına göre yararlanacak hak sahipleri, bölgenin ekonomik durumu, otlatma kapasitesi ve otlatma süresi dikkate alınarak, komisyonca her yıl tespit edilecek belli bir ücreti ödemekle yükümlüdür” ifadelere dayanarak, büyükbaş hayvan için 10 lira, küçükbaş hayvan için ise 2,25 lira olarak fiyat belirlerdi.

Otlatma alanları için hayvan kısıtlaması getiren valilik, hakkından fazla hayvan otlatanların sınırı aşan her hayvan için normal ücretin 3 katı cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Genelgede, “Muhtarlık veya belediyeler tarafından bu amaçla yapılacak tahsilat,o yerin mera alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacı ile köy sandığına veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilir ve amacı dışında kullanılamaz.Komisyonca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır” denildi.

Sendika.Org

ETİKETLER

Editörün Seçimi