HDP'li Semra Güzel: Koronavirüs tanısı konulan sağlık emekçilerinin hastalığı, iş kazası sayılmalıdır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletveki Semra Güzel, koronavirüs tanısı konulan sağlık emekçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı başvurularına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması isteğiyle 6 maddeden oluşan soru önergesi hazırladı.

Soru önergesinde, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19), Türkiye'de de hızla yayıldığı ve bu süreçte sağlık emekçilerinin kapasiteyi aşan hastanelerde hasta yoğunluğu ve yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle tehdit altında olduğu belirtildi.

Önergede "Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması fark etmeksizin, sağlık emekçilerinin diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da hastalığın iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi gerektiği açık ve nettir" denildi.

HDP'li Güzel'in soru önergesi şu şekilde:

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altısına alan, Dünya Sağlık Örgütü( WHO) tarafından pandemi ilan edilen Korona( Covid-19) virüsü hızla yayılmaktadır. Türkiye’de kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu ve yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık emekçisine kovid-19 tanısı konmaktadır.

İş kazası, işyerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi; meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması fark etmeksizin, sağlık emekçilerinin diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da hastalığın iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi gerektiği açık ve nettir.

 Sağlık alanında faaliyet yürüten emek ve meslek örgütleri de sağlık emekçilerine konulan tanının iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesini talep etmektedir. Bu süreçte, pozitif tanı konan sağlık emekçileri iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunu düzenleyip il sağlık müdürlüklerine ulaştırmaktadırlar.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020 tarihinde bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 601 sağlık emekçisine pozitif tanı konduğunu belirtmiştir.  

1982 Anayasası’nın 17’inci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2’inci maddesinde emekçilerin yaşam hakkı ile sağlığının devletçe korunması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Nisan 2020 tarihinde bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 601 sağlık emekçisine pozitif tanı konduğunu belirtmiş ancak sonrasında yapılan açıklamalarda sağlık emekçilerine ilişkin herhangi bir veri açıklanmamıştır. Bu kapsamda virüse yakalanan ve virüsten kaynaklı yaşamını yitiren kaç sağlık emekçisi bulunmaktadır? Tanı alan sağlık emekçilerinin illere göre dağılımı nedir?

2- Meslek hastalıkları tanı ve tespitindeki yasal süreç nedir, nasıl işletilmektedir? Meslek hastalığına neden olan etkenler ile işyerindeki koşullar arasındaki bağın tespiti nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır?

3- Son 17 yılda D Grubu Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları tanısı konulan toplamda kaç sağlık emekçisi vardır? Tanı konulan emekçilerin yaşadığı mağduriyet ve hak kaybı nasıl giderilmiştir?

4- Covid-19 virüsünün Türkiye’deki ilk tespitinden bu güne kadar pozitif tanı konan kaç sağlık emekçisinin iş kazası ve meslek hastalığı başvurusu bakanlığınıza ulaşmış ve işleme alınmıştır?

5- Covid-19 pozitif tanı konan sağlık emekçilerinin yaptığı iş kazası ve meslek hastalığı başvurusuna dair yasal süreç nasıl işletilmektedir?

6- Covid-19 pozitif tanı konan sağlık emekçileri iş kazası ve meslek hastalığı başvurularını İl sağlık Müdürlüklerinden yapmaktadırlar. Hastalığın yüksek bulaşıcı riski göz önünde bulundurularak bu başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

ETİKETLER

Editörün Seçimi