İBB Bilim Kurulu sekiz maddelik koronavirüs önerisi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarını da bu kurula katılmaya davet eden İBB Bilim Kurulu açıklamasında, İstanbul ile ilgili şu görüş ve önerilere yer verildi:

Sağlık Bakanlığı tarafından “vaka” olarak kabul edilen hastaların yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu belirtilen açıklamada “Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul’un, tüm Türkiye’den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu ciddi süreci en doğru şekilde yönetebilmek amacıyla, İBB daveti ve yapılanması içinde, bir Bilim Kurulu zarureti doğmuştur. Bu kurulun amacı, belediye hizmetlerinin güncel bilimsel verilerin ışığında; meslek odalarının, uzmanlık derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, konu hakkında yetkin bilim insanlarının davet ve önerileriyle, ortak akılla, özgün bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir” denildi.

Kurulun, İBB yöneticileri ile düzenli toplanarak, İstanbul özelinde sorunları birlikte değerlendirdiği, öneriler hazırladığı, İBB hizmetleri çerçevesinde yapılabilecek olanları ivedilikle uygulamaya geçirmek üzere tavsiyelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Tüm devlet kurumları ve görevlileri, vatandaşları güvende tutmak, bunun için önlemler ve tedbirler almak ile yükümlüdür. Ülke olarak, çözüm yolları bulabilmek için, tüm kurumların bilgi, deneyim, kaynak paylaşımı, uyum, yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması oldukça önemlidir.”

Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların, bu kurulda temsil edilmeyen sivil toplum ve diğer kuruluşların işbirliği olmaksızın etkin sonuçlara ulaşmanın mümkün olmadığı dile getirilen açıklamada “İBB Bilim Kurulu, tüm kurumlara olan davetini yinelemektedir. Bu ülkede birlikte yaşayan bireyler, siyasi düşüncelerinden bağımsız olarak, bu hastalıktan etkilenme riski ile karşı karşıyadır. Salgın, hastalık riskinde insanları birleştirmektedir. Hepimizi etkileyen ve daha da etkileyecek olan COVİD 19 salgını ile mücadele edebilmek için, birlikte hareket etmek ve kurumların deneyimlerinden yararlanmak elzemdir” denildi.

İBB BİLİM KURULUNDAN SEKİZ MADDELİK ÖNERİ

"Alternatif tedavi merkezleri kurulmalı; bu merkezlerin yanı sıra, izolasyonun sağlanması için spor ve benzeri geniş alanlı salonlardan izolasyon birimleri olarak yararlanılmalıdır.

Termal kameralarla tespit edilen şüpheli vakaların hızla muayenesi ve testleri yapılarak izolasyonu sağlanmalıdır.

Çalışmak zorunda olan tesislerde belirli aralıklarla tedbir önlemlerinin (test dahil) alınmasına ilişkin kontrol mekanizmaları harekete geçirilmelidir.

Pandemi hastanelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların sağlanması ve dağıtımı için ek önlemler alınmalıdır.

Test sayısı artırılarak filyasyona hız verilmelidir.

Sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önleyici eylem planlarının ortaya konulmasına çalışılmalıdır. ( Kişisel Koruyucu Ekipman, Konaklama vb. )

Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir.

Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve ‘’evde kal’’ çağrısını güçlendirmek adına, çeşitli projeler üretilmelidir.

Evrensel

ETİKETLER

Editörün Seçimi