Mimarlar koronavirüse karşı dayanışma ağı oluşturuyor: Acil Korona Mekanları

Koronavirüse karşı mücadele tüm dünyada devam ederken mimarlar tarafından oluşturulan 'Acil Korona Mekanları' adlı da bir dayanışma ağı kuruldu.

Dünyanın farklı yerlerinde tasarımcıların geçici yaşam alanları ürettiğini ve kendilerinin bunun bir parçası olmak istediğini belirten dayanışma ağı, konuya ilişkin bir çağrı metni yayımladı.

Acil Korona Mekanları'nın çağrısı şu şekilde:  

İçinden geçtiğimiz zorlu Coronavirus (Covid-19) salgın günlerinde, ülkemizde de yaşanması muhtemel olan yoğun bakım birimlerinin kapasite eksiği başta olmak üzere sağlık personelinin geçici konaklama birim ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, çeşitli mekan tasarımı ve kent ölçeğinde organizasyon önerilerini multi-disipliner ve kolektif olarak hayata geçirebilmek için çağrımızdır. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde tasarımcılar benzer kaygılarla üretimlerde bulunuyorlar. Biz de bu çabanın parçası olmak  istiyoruz. Ek yatak kapasiteli hastane destek birimleri, bakım yerleri, karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sahra hastaneleri, sağlık personeli için geçici yaşam alanları oluşturabilmek amacıyla tasarım ve mekansal  organizasyon önerileri için  bir ağ kurduk. Acil Korona Mekanları ismini verdiğimiz bu ağ; yukarıda saydığımız ve süreç içinde ortaya çıkacak tüm mekansal ihtiyaçlar için gönüllü emeği esas alan kolektif üretim biçimiyle çalışmayı hedefleyen herkese açıktır. Bu çağrıyı mimarlar olarak başlatıyoruz ama acil korona mekanları için desteğe hazırım diyen herkesi bu ağın parçası olmaya davet ediyoruz. Süreç içinde; TTB, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler ile koordineli çalışmayı istiyoruz. 

Tasarım ve organizasyonlar için ekipler kurmayı; doktorlar, mühendisler, tasarımcılar, şehir plancıları gibi pek çok meslek grubuyla ve üretici firma & ekiplerle gücümüzü ve bilgimizi birleştirmeyi hedefliyoruz. Acil Korona Mekanları için detaylı bilgi ekte gönderdiğimiz afişte ve sosyal medya hesaplarımızda bulunmakta. Çağrımızı yayınlar ve destek olursanız seviniriz.

Dayanışmayla...

ETİKETLER

Editörün Seçimi