PISA 2018 raporu açıklandı: Türkiye, OECD ortalamasının altında kaldı

15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 test sonuçları bugün açıklandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından her 3 yılda bir hazırlanan raporda Türkiye’de öğrenciler “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı. Türkiye, 37 OECD ülkesi arasında 31’inci oldu, ilk sırada ise Çin yer aldı.

EN YÜKSEK BAŞARIYI ÇİN ELDE ETTİ

Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73’ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6 bin 890 öğrenci PISA testine girdi. Bu sonuçlara göre Türkiye, PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında; Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika, Kolombiya ve İspanya’nın önünde 31. sırada yer aldı. Ülkeler arasında en yüksek başarıyı ise Çin elde etti. İkinci sırada Singapur yer alırken Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi ise üçüncü sırada bulundu.

OECD ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

Rapora göre Türkiye’de öğrencilerin sadece küçük bir kısmı en azından bir alanda yüksek (5 ve 6 seviyesinde) başarı gösterdi, “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı. Sonuçlara göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu.

2015 YILINDA TÜRKİYE 72 ÜLKEDEN 50. SIRADA YER ALMIŞTI

Bir 2015 yılındaki rapora göre, Türkiye 72 ülke içinde 50’nci sırada yer almıştı.

BAKANLIĞIN RAPORUNDA PISA SONUÇLARI BAŞARI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın raporunda ise PISA sonuçları Türkiye’nin başarısı olarak değerlendirildi.

Raporda öne çıkan noktalar şöyle:

  • Türkiye, 2018 PISA uygulamasında ağırlıklı alan olan okuma becerilerinde ortalama puanını 466’ya çıkarmıştır. PISA 2015 uygulamasında 428 olan ortalama okuma becerileri puanının 466’ya ulaşması, bu alanda Türkiye’deki iyileşmenin önemli bir göstergesidir. Türkiye, okuma becerilerinde elde ettiği 466 ortalama puan ile katılımcı ülke ve ekonomilerin ortalamasının (453) üzerinde yer almıştır. Okuma becerileri alanında Türkiye gösterdiği performans ile 79 ülke arasında 40. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 31. sırada bulunmaktadır. Katılımcı ülke sayısı artmasına rağmen Türkiye, okuma becerileri alanında 50. sıradan 40. sıraya yükselmiştir. PISA 2018’de PISA 2015’e göre okuma becerileri alanında ortalama puanını en çok artıran ikinci ülke Türkiye olmuştur.
  • Matematik okuryazarlığında Türkiye, ortalama puanını 454’e çıkararak bugüne kadar PISA uygulamalarındaki en yüksek ortalama puanını elde etmiştir. PISA 2015 uygulamasında 420 olarak hesaplanan ortalama matematik puanının 2018 yılında 454’e çıkması Türkiye’nin performansını artırdığının bir göstergesidir. Türkiye’nin matematik okuryazarlığı ortalama puanı, katılımcı ülke ve ekonomilerin ortalama puanına (459) oldukça yakın düzeydedir. Türkiye, matematik okuryazarlığı alanındaki performansı ile 79 ülke arasında 42. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 33. sırada yer almıştır. Katılımcı ülke sayısı artmasına rağmen Türkiye, okuma becerileri alanında 50. sıradan 42. sıraya yükselmiştir. PISA 2018’de PISA 2015’e göre matematik alanında ortalama puanını en çok artıran ülke Türkiye olmuştur.
  • Türkiye, fen okuryazarlığı alanında ortalama puanını 468’e çıkarmıştır. Bu ortalama puan ile Türkiye bugüne kadar PISA uygulamalarında elde ettiği en yüksek ortalama puana ulaşmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin PISA 2015 uygulamasında 425 olan ortalama fen puanının 2018 yılında 468’e çıkarması fen alanındaki performansını geliştirdiğini göstermektedir. Elde ettiği 468 ortalama puanla Türkiye, fen okuryazarlığında katılımcı ülke ve ekonomilerin ortalamasının (458) üzerinde bulunmaktadır. Bu alanda Türkiye, 79 ülke arasında 39. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 30. sırada yer almıştır. Katılımcı ülke sayısı artmasına rağmen Türkiye, okuma becerileri alanında 54. sıradan 39. sıraya yükselmiştir. PISA 2018’de PISA 2015’e göre fen alanında ortalama puanını en çok artıran ülke Türkiye’dir.

ETİKETLER

Editörün Seçimi