Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 8 avukat açlık grevine başladı

Çizim: Murat Başol / twitter.com/murattbasol

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu avukat açlık grevine başladı.

ÇHD’den yapılan açıklamada “3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da dâhil olmak üzere; Derneğimiz üyeleri Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Ayşegül Çağatay ve Oya Aslan’ın açlık grevine başlamış olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ÇHD’li avukatların yargılandığı davada ‘apar topar’  toplamda 159 yıl hapis cezasıyla çarptırıldığı belirtilerek “Türkiye’de yargı yoktur. Ceza yargılamaları doğrudan talimatla yürütülmekte, on binlerce insan adil yargılanma hakkından yoksun bırakılmakta, savunma hakları da kısıtlanarak tutsak edilmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada “Çaresiz değiliz; açlık grevine başlıyoruz. Çünkü avukatlık mesleğine onur ve saygınlık kazandıran halk ve hak savunuculuğu, mesleğin özüdür. Bu özün çürütülüp; mesleğin alelade bir para kazanma aracına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Avukatlık faaliyeti yargılama konusu edilemez. Bizleri “sözde” yargılayarak, tutuklayıp 159 yıl ceza vererek tüm avukatlık mesleğine gözdağı verilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ÇHD’Lİ AVUKATLARIN TALEPLERİ

ÇHD’li avukatların talepleri şöyle:

  • Mustafa Koçak, devrimci müzik grubu Yorum üyeleri İbrahim Gökçek, Helin Bölek; adalet, adil yargılanma, kazanılmış hakları savunma amacıyla ölüm orucundalar. ‘Müvekkillerimizin haklı taleplerinin savunucusu olduğumuz talepleri taleplerimizdir, kabul edilsin!’ demek için açlık grevindeyiz.
  • Mücadeleler sonucu elde edilmiş yargılama ilkelerinin hayata geçirildiği, savunma ve adil yargılanma hakkının gereklerinin yerine getirildiği; somut, bilimsel delillere dayalı olarak ‘suçun’ ispat edildiği; belirli, öngörülebilir, açık, halktan yana ve halk için bir yargılama faaliyeti istiyoruz.
  • ‘Sözde’ yargılamalarla ceza verilmiş tüm siyasi tutsakların hakları iade edilsin, yargılamalar tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılsın!” demek için açlık grevindeyiz
  • Gizli tanık aldatmacası, itirafçılık/iftiracılık, SEGBİS dayatması, delilsiz, varsayımlara, soyut iddialara dayalı hüküm kurma, ceza yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile adil olmayan yargılama oyunları son bulsun. ‘Bu ‘sözde’ yargılamalarla ceza verilmiş tüm siyasi tutsakların hakları iade edilsin, yargılamalar tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılsın!’ demek için açlık grevindeyiz.
  • ‘Etkin pişmanlık’ adı altında sürdürülen yozlaştırma politikasının son bulmasını, ihbarcılık, gizli tanıklık gibi sözde delillerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.
  • Asla çaresiz kalmayacağımızı, hakkımız olanı istemekten, onurumuzu her şeyin üstünde tutmaktan vazgeçmeyeceğimizi göstermek için açlık grevindeyiz ve biz kazanacağız
  • Tecrit işkencesine tabi tutularak, kitap yayın hakkı, sohbet hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, haberleşme ve iletişim hakları keyfi şekilde ellerinden alınan; ağırlaştırılmış müebbet hapis infaz rejimi ile – “ölünceye dek” hürriyetinden yoksunluk, tüm dünyada reddedilen bir uygulama iken, yasalara ve mahkeme kararlarına yazılan bu ibare ile – siyasi düşmanlığı vurgulayan infaz düzenlemeleri ve uygulamalarına son verilsin.
  • Hasta tutsakların, hastalıkların kendilerine karşı kullanılan bir işkence aracı haline getirilmesine son verilsin

ETİKETLER

Editörün Seçimi