KESK raporu: Üç yılda 4 bin 770 üyemiz ihraç edildi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından hazırlanan hak ihlalleri raporuna göre, KESK’e bağlı sendika üyelerinden 4 bin 283’ü KHK’larla, 487’si de disiplin kurulları kararlarıyla ihraç edildi.

Raporda, sendikal hak ve özgürlüklerin tümden askıya alındığı bir dönemden geçildiği ifade edilerek, ihraçlar ceza davalarının da bulunduğu sendikal hak ihlalleri sıralandı.

Sendikal hak ihlalleri raporuna yansıyanların gerçekte yaşananların yarısına bile denk düşmediği, kamu emekçilerinin karşı karşıya kaldıkları ihlalleri rapor etmekten imtina ettiği, ihraç edilme kaygısı nedeniyle baskıları sineye çektiği de belirtildi.

KESK, raporunda “Adı kalksa da uygulamaları devam eden OHAL koşullarında sendikal mücadele yürüttüklerini, buna da her koşulda devam edeceklerini” ifadelerine yer verildi.

‘OHAL UYGULAMALARI SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE GERİLEMELERE NEDEN OLDU’

KESK, ‘Ağustos 2018 – Aralık 2019 Hak İhlalleri Raporu’nu bugün açıkladı. Raporda şu tespitler yer aldı:

 • 2014 yılından sonra Başbakanlık genelgeleriyle, yasal düzenlemelerle, torba yasalarla adım adım uygulamaya konulan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında rejimin temel yönetim biçimi haline getirilen OHAL uygulamaları sendikal hak ve özgürlüklerde de ciddi gerilemelere neden oldu.
 • AKP hükümeti OHAL’i fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç iletmeden, savunma almadan ve somut belge bilgiye dayanmadan ellerinden aldı.
 • İktidar, çalışma hakkını ortadan kaldırarak örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplu gösteri, yürüyüş ve eylem hakkı gibi diğer temel hakları da kullanılamaz hale getirdi.
 • İhraç edilen kamu emekçileri sosyal ölü haline getirilmek istendi, sadece kamuda değil özel işyerlerinde dahi çalışmaları engellendi, sosyal güvenceleri ellerinden alındı, pasaportlarına el konularak seyahat özgürlükleri kısıtlandı.

SADECE 358 SENDİKALI GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

KESK, son üç yılda konfederasyona bağlı sendikaların üyelerinden 4 bin 283’ü OHAL KHK’leriyle ve 487’si Yüksek Disiplin Kurulları kararlarıyla olmak üzere 4 bin 770 KESK’linin çalışma hakkının gasp edilerek ihraç edildiğini açıkladı. Buna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

 • OHAL Komisyonu kararıyla 358 sendikalı görevlerine iade edilirken 1023’ünün başvurusu reddedildi.
 • Halen 2 bin 900 dolayında üyenin ise başvuruları değerlendirilmeyi bekliyor.
 • 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesine dayanarak şu ana kadar SES üyesi 10, EĞİTİM SEN üyesi 4, HABER SEN üyesi 3 ve BES üyesi 1 olmak üzere 18 sendikalı bağlı oldukları Bakanlıklar bünyesinde kurulan komisyonların kararı ve bakanlık onayı ile ihraç edildi.
 • Bu kişilerin tümünün ortak özelliği ya sendika yöneticileri olmaları ya sendikanın aktif üyeleri olmaları ya da sendikal eylem ve etkinliklere katılmalarıydı.
 • Kayyum atanan yerlerde kayyımların ilk icraatlarından biri sendika üyelerine yönelik ayrımcı ve baskıcı politikaları devreye sokmak oldu.
 • Sadece son bir ayda kayyım atanan il ve ilçe belediyelerinde en az 50 dolayında TÜM BEL-SEN üyesi açığa alındı.
 • OHAL sürecinde ve sonrasında kamu hizmetlerinin piyasaya açılması politikaları hız kazandı, güvencesiz, sözleşmeli ve taşeron çalıştırma yaygınlaştırıldı, kayıt dışılık ve kuralsızlaştırma arttı.
 • On binlerce kamu emekçisinin ihraç edilmesi nedeniyle çalışanların iş yükü arttı, kamu emekçileri nefes alamaz duruma geldi.
 • İş yerlerinde mobbing ve iş cinayetleri yoğunlaştı.

KESK ÜYELERİNE VERİLEN CEZALAR

Raporda KESK üyelerine verilen cezaları da şu başlıklarla sıraladı:

 • Kademe ilerlemenin durdurulması cezası,
 • İhraç olmaları nedeniyle sendika yöneticisi olunamayacağı iddiası ile açılan davalar,
 • Aylıktan kesme ve idari para cezaları,
 • Görevden uzaklaştırma (açığa alma) cezaları,
 • Uyarı ve kınama cezaları,
 • Sendikal ayrımcılık ve sendikal faaliyetlerin engellenmesi,
 • Sendikal materyallerin dağıtımının engellenmesi,
 • Eylemlere müdahale, gözaltı ve tutuklamalar, kabahatler kanununa aykırılık iddiası ile verilen para cezaları,
 • Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla açılan soruşturmalar ve verilen cezalar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davalar/soruşturmalar ve bu kapsamda verilen cezalar.

ETİKETLER

Editörün Seçimi